V ZÁJMU LESA 2018-07-12T13:04:03+00:00

V ZÁJMU LESA

České lesy v posledních letech čelí suchu, extrémnímu větru a dalším projevům klimatických změn, jaké v našich krajích nemají obdoby. Se změnami počasí se nejhůře vyrovnávají smrkové lesy. Kvůli mělkým kořenům jsou citlivé na silný vítr, špatně se dostávají k vodě, jsou oslabené a jen obtížně čelí kůrovci nebo cizopasným houbám, se kterými by si zdravý strom snadno poradil. Více si o vlivu klimatických změn přečtěte v kapitole Fakta a čísla.

Stromy, které jsou polámané vichřicí nebo napadené kůrovcem, musí z lesa co nejdříve pryč. Zároveň je nutné vykácený les co nejdříve osázet novými sazenicemi, aby znovu ožil a mohl plnit svoji funkci. V lese totiž zdaleka nejde jen o dřevo. Les zadržuje vodu v krajině, je zdrojem pitné vody pro většinu českých domácností, chrání krajinu před erozí, větrem, prachem či horkým počasím.

Namísto smrků, které naši předci sázeli nejčastěji, nyní dostanou více prostoru lesy listnaté nebo smíšené, a to zejména v nižších polohách. Naše krajina na mnoha místech získá tvář, kterou měla v minulosti. Co se v lesích aktuálně děje popisuje kapitola Záchrana lesů.

Lesům můžete pomoci i Vy osobně. V Kalendáři s předstihem uveřejníme akce, kterých se můžete zúčastnit – třeba vysazování stromků.  Pokud máte sami nějaký námět, dejte nám o sobě vědět. Zapojit se můžete i do některých akcí, které pro veřejnost připravují Česká lesnická společnost, Lesy ČR s.p. a Vojenské lesy a statky s.p.