V ZÁJMU LESA 2018-11-18T21:11:00+00:00

ROK 2018: BESEDY & BRIGÁDY

České lesy v posledních letech čelí suchu, extrémnímu větru a dalším projevům klimatických změn, jaké v našich krajích nemají obdoby. Se změnami počasí se nejhůře vyrovnávají smrkové lesy. Tomu nechceme jen nečinně přihlížet.

Projekt  V zájmu lesa vyrazil do těch nejpostiženějších oblastí České republiky. V roce 2018 uspořádal na severu Moravy a na Vysočině desítky besed se starosty, krajskými úředníky, veřejností. Na podzim zorganizoval také čtyři brigády. Na momentky z akcí se podívejte do naší Fotogalerie.

Zapojit se můžete také, a to do některých akcí, které pro veřejnost připravují Česká lesnická společnost, Lesy ČR s.p. a Vojenské lesy a statky s.p.

Více si o vlivu klimatických změn na lesní ekosystémy přečtěte v kapitole Fakta a čísla. Co se v lesích děje popisuje kapitola Záchrana lesů. Buďte s námi ve spojení na našem Facebooku.