Novinky.cz: Extrémní sucho decimuje stromy v lesích. Pomozte sbírat semena

//Novinky.cz: Extrémní sucho decimuje stromy v lesích. Pomozte sbírat semena

Novinky.cz: Extrémní sucho decimuje stromy v lesích. Pomozte sbírat semena

Letošní extrémní letní klima nesvědčí úrodě semen lesních dřevin. Ukazuje se, že úroda letos nebude kvůli suchu tak velká, jak se ještě v červnu odhadovalo, píše server Novinky.cz.

 

Mapa míry ohrožení půdním suchem v profilu 0 až 100 cm pod travním porostem ke 13. 8. Červená barva značí oblasti s vlhkostí pod 10 % využitelné vodní kapacity (VVK), oranžová ukazuje oblasti s vlhkostí 10 až 30 % VVK.

Mapa míry ohrožení půdním suchem v profilu 0 až 100 cm pod travním porostem ke 13. 8. Červená barva značí oblasti s vlhkostí pod 10 % využitelné vodní kapacity (VVK), oranžová ukazuje oblasti s vlhkostí 10 až 30 % VVK. Zdroj: ČHMÚ/Novinky.cz

 

„Letošní jaro slibovalo nadějný start semenářské sezóny. Semena všech stromů ale kvůli dlouhodobému suchu a teplu dozrávají o tři až čtyři týdny dříve a předčasně zasychají,“ vysvětlila Zuzana Neznajová ze Semenářského závodu státního podniku Lesy České republiky (LČR) v Týništi nad Orlicí.

Problém nemají pouze jehličnaté dřeviny, ale i listnáče. Přitom právě jejich osivo v době klimatické změny potřebují české a moravské lesy nejvíce. „Vysazovat se budou i olše, břízy, jeřáby či osiky, které nejsou dlouhověké, ale pokryjí půdu, udrží v lese vodu a zlepší kvalitu lesního prostředí. Tyto dřeviny jsou navíc odolnější,“ uvedl Jiří Groda, pověřený vedením úseku lesního a vodního hospodářství LČR.

Bohužel například duby jsou letos sice obalené mnoha malými plody, ale neudrží je a nedozrálé žaludy padají k zemi. Stejná situace je u buku. Nažky nebo také bukvice zasychají na stromech, navíc je výrazně poškozuje hmyz, takže se pro sklizeň nedají využít. „Sbírat se jich bude podstatně méně, než potřebujeme. Proto vyhledáváme veškeré vhodné lokality,“ dodala Neznajová.

Brigádníci na sběr jsou vítáni

Sbírat semena lesních dřevin je možné pouze v lese, který je uznán pro sběr osiva využitelného pro pěstování sadebního materiálu pro zalesnění. Pro šišky jedle a douglasky i modřínu musí vystoupat sběrači do korun stromů. K tomu potřebují oprávnění k provádění výškových prací.

Do sběru žaludů a bukvic se ale může zapojit kdokoli, každá pomocná ruka je nyní vítaná. „Potřebujeme dostatek pracovních sil ke sklizni, aby měli v lesních školkách z čeho pěstovat sazenice. Ty v lesích nutně potřebujeme k obnově porostů,“ vybídl zájemce Groda.

Za sběr žaludů i bukvic náleží odměna. Na podrobnostech je možné se předem domluvit na nejbližší lesní správě, případně v semenářském závodě v Týništi nad Orlicí.

 

Zdroj: Novinky.cz

By | 2018-08-19T23:22:16+00:00 Srpen 19th, 2018|Aktuality|