SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2018-06-04T15:53:23+00:00

Souhlas se zpracováním osobních údajů zájemců o projekt „V zájmu lesa“

1. Uděluji tímto souhlas Nadaci dřevo pro život, IČ 273 63 589, se sídlem U Uranie 954/18, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka č. 564 (dále jen „Nadace“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • informace, které vyplním v přiloženém formuláři nebo na webu projektu V zájmu lesa.

2. Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání sdělení a činění jiných marketingových aktivit Nadací vůči mé osobě v rámci projektu V zájmu lesa.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného účelu Nadace. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@drevoprozivot.cz nebo dopisu na kontaktní adresu Nadace.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Nadací, osobní údaje však pro Nadaci mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Nadace využívá tyto zpracovatele: Active 24, Asana, Elastic e-mail, Facebook, Google a Mailchimp.

Dalšími příjemci osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro Nadaci. Nadace nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Beru na vědomí, že mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Nadaci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Nadaci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Nadace přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Nadaci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Nadaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu,
 • odmítnout poskytnutí těchto osobních údajů.