ZÁCHRANA LESŮ 2018-06-04T09:14:12+00:00

ZÁCHRANA LESŮ

JAK PROBÍHÁ ZÁCHRANA ČESKÝCH LESŮ?
JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?

Nemůžeme příliš ovlivnit klimatické změny, hlavní příčinu problémů, kterým nyní lesní porosty čelí. Přesto můžeme pro záchranu lesů udělat mnohé.

Omezení plánované těžby

V regionech, které jsou nejvíce postižené vichřicemi nebo suchem a útoky kůrovce, byla plánovaná těžba dřeva omezena na minimum. Jasnou prioritu má co nejrychlejší likvidace dřeva z kalamit.

Rozhodně to není situace, kterou by si lesníci přáli. Je mnohem lepší les kácet i vysazovat na malých plochách. V současnosti však není na výběr. Všechny stromy napadené kůrovcem musí z lesa rychle pryč, to je jediná možnost, jak zamezit dalším škodám.

Není ovšem reálné, aby se všichni lesní dělníci v ČR a veškerá dostupná technika okamžitě přesunula do nejvíce postižených Jeseníků či Beskyd. Není to možné z hlediska vlastnických vztahů, vždyť lesní pozemky mají tisíce různých vlastníků. A není to možné ani z hlediska zaměstnanců – dělníkům nikdo nemůže nařídit, aby opustili na půl roku své domovy a odešli pracovat na druhý konec země.

Zvolený postup tedy záleží zejména na kondici lesních porostů v jednotlivých regionech.

Více smíšených lesů

Na úkor smrkových porostů, které jsou změnami klimatu nejvíce ohrožené, vysazují lesní správci větší podíl listnatých či smíšených lesů. Používají přitom druhy, které mají hlubší kořeny, umí lépe bránit erozi půdy, zadržovat vodu v krajině a celkově lépe odolávat klimatickým změnám.

Častěji než dřív tak budeme v české přírodě vídat třeba duby, buky, habry, olše, osiky, jeřáby či břízy, tedy stromy, které do české krajiny přirozeně patří. I smrky v české krajině vždy přirozeně rostly a budou i do budoucna její důležitou součástí. Jejich přirozeným místem výskytu jsou však vyšší polohy.

Velký úkol pro pěstitele

Velcí správci lesů pro letošek i nadcházející roky počítají s mimořádnými výdaji na novou výsadbu stromů. Půjde o stovky milionů korun navíc a stovky tisíc sazenic, které se postupně objeví v přírodě.

V současnosti je to velká výzva pro pěstitele, poptávka po sazenicích stromů bude obrovská, a to nejen u nás v Česku.

Každá ruka dobrá

Také samotná výsadba lesa v tomto rozsahu bude náročná. Lesnický průmysl se už nyní potýká s nedostatkem pracovních sil, podnikům chybí nejméně dva tisíce lidí. Zdálo by se, že pro regiony Jeseníků či Beskyd, kde je nezaměstnanost dlouhodobě nadprůměrná, je to příležitost. V praxi však Češi velký zájem o práci v lesích nemají. Lesnické firmy proto hledají pomoc, kde se dá. Práci nabízí i dělníkům z jazykově blízké Ukrajiny či Srbska.

V minulosti, když probíhalo osazování Krušných či Orlických hor, se do výsadby stromů zapojily celé školy, oddíly mládeže a jiné organizace. S výsadbou dočasně pomáhaly stovky, možná i tisíce lidí.

Dnes takovou práci nelze nikomu nařídit, lesníci však uvítají každého, kdo by chtěl s výsadbou lesů pomoci. V kalendáři na těchto stránkách postupně najdete termíny a místa, kdy bude možné se do výsadby stromů zapojit. Vítán je každý dobrovolník, zájemci se mohou hlásit prostřednictvím kontaktů zde.

Žít dřevo

Není ve Vašich silách přijít do lesů a podílet se na výsadbě nových lesů? Nevadí. I když sedíte uprostřed města s notebookem na klíně, můžete lesům pomoci. Je to jednoduché. Stačí recyklovat papír a nakupovat dřevěné výrobky.

Recyklace v praxi znamená, že nějaký strom bude růst dál. Z jednoho vzrostlého smrku lze vyrobit až 80 tisíc archů běžného kancelářského papíru nebo 6800 výtisků novin.

Nákupem dřevěného výrobku zase nepřímo přispíváte k tomu, že budou další stromy vysazeny. Mějte to na paměti, až budete vybírat nový nábytek, volit mezi zděným a dřevěným domem, nebo dřevěnou a plastovou hračkou pro Vaše děti.

Zadržet vodu v krajině

Ať už budou v českých lesích růst jakékoliv stromy, stojíme před zásadním úkolem – jak nejlépe zadržet vodu v krajině. Je to klíčové nejen z pohledu zdraví lesů, ale i z pohledu kvality vody, kterou budeme pít. Jen Lesy ČR, největší správce lesů v zemi, na tyto účely pro letošní rok vyčlenil 300 milionů korun. Půjdou na budování drobných vodních ploch v lesích, na obnovu mokřadů a také na zpomalování vodních toků včetně těch drobných (více informací Lesy ČR a Program Živá voda). Málo se to mezi veřejností ví, ale tato drobná vodní díla dokážou společně zadržet tolik vody, jako celá vltavská kaskáda.

Peníze na výzkum

Práce výzkumníků dlouho není vidět, ale má zásadní význam. Správci lesů sice letos do lesních porostů umístí stovky tisíc lapáků, lapačů a jiných obranných opatření proti kůrovci. Co je to ale platné, když se v Česku objevují nové druhy kůrovců, které jsou vůči dosud používaným insekticidům odolné? Peníze proto půjdou na výzkum těchto nových druhů a na nové způsoby, jak se jejich invazi účinně bránit.

Legislativní změny

Většina lidí si myslí, že když se v lese objeví kůrovec, lesní dělníci zkrátka stromy vykácí, a tím se problém vyřeší. Není to tak jednoduché. Lesy ČR, největší lesní správce v zemi, se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách. Musí tedy vypsat soutěž na těžební práce, nebo zadávat práci pouze vysoutěženému smluvnímu partnerovi, který může mít omezené výrobní kapacity.

Možnost vyhlásit stav nouze, který by v naléhavých situacích v lesích umožnil zasáhnout rychle a efektivně, je jednou z novinek, která by se měla do budoucna promítnout do českých zákonů. Podobný postup používají například lesníci v Polsku. Bavorská vláda zase na okamžitý boj s kůrovcem vyčlenila 100 milionů eur.

Komunikace s veřejností

Lesy jsou věc veřejná. V lese totiž zdaleka nejde jen o dřevo. Lesy produkují kyslík. Ochlazují krajinu. Zadržují vodu v půdě, brání povodním, chrání zdroje pitné vody pro většinu z nás. Zachytávají prach a chrání nás před větrem. Díky stromům půda netrpí erozí.

Proto největší správci lesů, Lesy ČR s.p. a Vojenské lesy a statky s.p., považují za důležité mluvit s veřejností o všem, co se nyní v lesích děje, jaké jsou příčiny současného stavu lesů, jaké je řešení, které lesům nejvíce pomůže a jak se může do péče o les zapojit každý, komu není jejich osud lhostejný.